Predátorské časopisy

Na myšlence placeného otevřeného přístupu začali parazitovat nepoctiví vydavatelé, jejichž hlavním cílem je generování zisku. Základním znakem predátorských časopisů je absence klasického recenzního řízení, důraz je kladen především na zaplacení publikačního poplatku. Nebezpečí publikování v takových časopisech spočívá v ohrožení profesní reputace autora i jeho pracoviště.

Základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu poskytuje průvodce na stránce Vím, kde publikuji, případně původní verze Think. Check. Submit.

Abyste se vyhnuli publikování svého článku v predátorském časopise můžete sledovat standardy dodržování principů transparentnosti a dobré praxe vědeckého publikování stanovené organizacemi COPE (Committee on Publication Ethics), OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association) nebo správci DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Mezi kritéria při hledání vhodného časopisu k publikování patří:

 • jednoznačné stanovení autorských poplatků a jejich výše
 • pravdivá tvrzení o citačních metrikách
 • délka a kvalita recenzního řízení deklarovaná v časopise
 • deklarování režimu OA v časopise, včetně např. indexace v DOAJ
 • dostupnost článků a dostupný archiv časopisu
 • možnost ověření členů redakční rady časopisu
 • pravdivé kontaktní údaje na vydavatele a sídlo časopisu
 • název a grafika časopisu nenapodobuje např. prestižnější časopis
 • informace o ISSN na stránkách časopisu, které je možné zkontrolovat v databázi ROAD
 • soulad zahrnutých oborů a témat v obsahovém profilu časopisu
 • kladné reference od kolegů či vědecké komunity

Užitečné tipy:

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Pochybné časopisy [online]. 15. dubna 2019. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/.

OVIEDO-GARCÍA, M Ángeles. Journal citation reports and the definition of a predatory journal: The case of the Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). Research Evaluation. 2021, 30(3), 405–419. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/reseval/rvab030.