Otevřená věda je hnutí, které staví na myšlence, že vědecké znalosti všeho druhu by měly být sdíleny a využívány. Usiluje o ucelenou změnu zavedených vědeckých postupů a směřuje ke sdílení ve všech oblastech životního cyklu vědeckých informací bezplatně a veřejně.

Mezi hlavní pilíře patří:

  • otevřený přístup (Open Access)
  • otevřená data (Open Data),
  • zveřejnění  průběhu recenzního řízení (Open Peer Review),
  • laboratorní zápisníky (Open Notebooks),
  • zdrojové kódy (Open Source) atd.