Otevřená výzkumná data

Otevřená výzkumná data jsou data pocházející z výzkumu dostupná bez omezení online všem potenciálním uživatelům. Otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat a sdílet k jakémukoli účelu.

Otevřená výzkumná data (Open Research Data - ORD) mohou mít různou podobu např.:

 • Tabulky, dokumenty
 • Audio a videonahrávky, obrázky, fotografie
 • Dotazníky, odpovědi na otázky, grafy
 • Software, skript
 • Vzorky, exempláře atd.

Pro kolekci propojených dat v různých formách, které se vztahují k určitému experimentu, události atp. se užívá termín datová sada (dataset). Je popsána metadaty, uložena a sdílena jako celek.

Otevřená data umožňují zkvalitnění výzkumného procesu. Za hlavní výhody otevřených dat se považuje:

 • Možnost dalšího kritického zkoumání a ověřování výsledků výzkumu
 • Reprodukovatelnost výzkumu
 • Zvýšení důvěryhodnosti vědců
 • Vyšší citační ohlas
 • Zabránění zbytečnému opakování výzkumu. Pro účely dalších analýz a navazujícího výzkumu nemusí být data znovu vytvářena.
 • Nové poznatky díky kombinaci výzkumných údajů z různých zdrojů 
 • Zefektivnění výzkumného procesu, urychlení cesty k novým vědeckým poznatkům

Povinnost uchovávat, sdílet a poskytovat data za určených podmínek zahrnují požadavky různých grantových agentur (např. Horizon Europa). Přesné požadavky poskytovatelů jsou k dispozici na jejich oficiálních stránkách.

EU v červnu 2019 schválila evropskou směrnici 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací ve veřejném sektoru, kterou implementují členské státy včetně ČR.