Licence

Aby publikace splňovala všechny znaky open access musí být mj. dostupná pro opětovné využití (re-use). K tomu se využívá licencování pod veřejnými licencemi, především mezinárodně známé licence Creative Commons (CC). Pomocí některé z nabízených 6 variant licencí CC může autor sdělit, jak má být nakládáno s publikovaným dílem a umožnit tak komukoliv užít dílo v rámci jasně stanovených podmínek.

Z pohledu OA je ideální použití licence CC-BY (Creative Commons 4.0 – Uveďte původ), a to jak pro vědecké publikace, tak i pro licencování databází. CC-BY umožňuje koncovému uživateli vědecké informace dále např. sdílet, upravovat, komerčně i nekomerčně užívat, a to za podmínky označení původu vědeckých informací. Informace o licenci musí být uvedeny přímo v konkrétním příspěvku např. jako informace v hlavičce či patičce příslušného souboru ve formátu PDF.

V případě zlaté cesty je možnost volby veřejné licence dána buď obecnou politikou vydavatele, nebo je předmětem placené služby (v rámci publikačního poplatku). U zelené cesty záleží na smluvních podmínkách, které autor při publikování podepsal. Pokud je autor držitelem autorských práv, může článek v repozitáři vystavit pod veřejnou licencí.

Nevíte-li, jakou licenci zvolit pro svou publikaci, využijte aplikaci pro výběr vhodné licence

Doporučené licence pro otevřená výzkumná data najdete zde.