Read & Publish

Transformační smlouvy

Transformační smlouva je souhrnný pojem označující dohody sjednané mezi institucemi (v případě ČR národním konsorciem CzechElib) a vydavateli, v nichž jsou dřívější výdaje na předplatné (čtení) přesměrovány na podporu publikování autorů v režimu otevřeného přístupu. Postupně tak dochází ke změně modelu (odtud pojmenování transformační) založeného na zpoplatněném přístupu (předplatné) na model, v němž jsou vydavatelé odměňováni za své publikační služby v režimu OA. Smlouvy se tedy skládají z dvou částí - tradičního předplatného a možnosti bezplatně (nebo se slevou) publikovat open access články (často však jen v tzv. hybridních časopisech). Odtud také pojmenování smlouvy read and publish. 

Pro období 2023–2025 byly prostřednictvím CzechElib vyjednány transformační smlouvy s těmito vydavateli: American Chemical Society, Cambridge University Press, De Gruyter, IOP Publishing, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley. Všechny smlouvy naleznete na stránkách konsorcia zde

Na základě některých smluv mohou korespondující autoři z UP publikovat v režimu open access neomezeně, někteří vydavatelé nabízejí pouze slevy, či snížené sazby APC poplatků. V případě vydavatelství  Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley je pro UP vyjednán určitý počet APC kreditů (někdy také tzv. voucherů či tokenů), a to pouze v hybridních časopisech. 

Bližší informace včetně přehledů časopisů zahrnutých do smluv a instrukcí pro korespondující autory z UP naleznete níže na těchto stránkách. Informativní seznam časopisů pro všechny členy konsorcia naleznete také zde (v pravém horním poli vyberte Univerzitu Palackého). 

Důležité upozornění:  využití APC kreditů/předplacených článků či slev je vázáno na jednoznačné přiřazení korespondujícího autora k instituci, jež je stranou transformační smlouvy (a uhradila vydavateli předem předplatné, jehož součástí je složka za možnost publikování v open access). Pokrytí nákladů na APC či poskytnutí slevy se tudíž týká pouze autorů s primární afiliací k Univerzitě Palackého v Olomouci (ROR: 04qxnmv42). Afiliace bude následně potvrzena administrátory na úrovni konsorcia nebo univerzity. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat univerzitní e-mailovou adresu. Někteří vydavatelé využívají rovněž identifikátory ORCID, dopoučujeme proto mít údaje v profilech aktuální a správné. 

APC kredity/tokeny od vydavatelství Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley nelze předem rezervovat, budou nabídnuty automaticky autorům těch článků, které byly po recenzním řízení přijaty k publikování. Jelikož se v tomto případě jedná o hybridní časopisy, stále bude zachována možnost publikovat přijatý článek mimo open access (bude tedy dostupný pouze předplatitelům konkrétního časopisu). V případě T & F je nicméně open access publikování nastaveno jako výchozí a jediná možnost - detaily, jak postupovat, naleznete v odstavci věnovanému tomuto vydavatelství. 

V přiloženém souboru se můžete seznámit s využitím transformačních smluv za rok 2023. 

American Chemical Society (ACS)

Dle licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat neomezeně a bezplatně v hybridních časopisech a také v ACS Omega a titulech ACS Au. Korespondující autoři z UP jsou pro potřeby identifikace a přidělení APC voucheru povinni používat univerzitní e-mailovou adresu

 

Přehled hybridních časopisů (transformative journals) naleznete prostřednictvím tohoto odkazu.

Návod jak publikovat v OA naleznete v prezentaci nebo na stránkách ACS.

 
 

 

Cambridge University Press

Korespondující autoři z UP mají možnost publikovat v otevřeném přístupu bezplatně a neomezeně, a to jak v hybridních, tak i Gold OA časopisech. Seznam časopisů naleznete zde. Bližší informace k transformační smlouvě najdete na stránkách vydavatelství

 

Pro správné určení afiliace používejte univerzitní e-mailovou adresu a ORCID identifikátor (v profilu je rovněž zapotřebí mít uvedenou afiliaci k UP). 

Oprávněnými typy publikací jsou dle ujednání: research articles, review articles, rapid communications, brief reports a case reports.

Návody jak publikovat v open access naleznete zde a také na stránkách konsorcia.

 

De Gruyter

Na základě licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP využít 20% slevu v full OA (pure) a hybridních časopisech vydavatelství. Součástí ujednání byly také dva APC vouchery/tokeny na publikování zdarma v hybridních titulech, jež byly ke konci dubna 2024 vyčerpány. Další budou k dispozici opět v roce 2025.    

 

Slevu lze uplatnit na tyto typy publikací: primary research a review article. Základní informace o možnostech publikování na základě transformační smlouvy naleznete zde.

Aktuální ceník v EUR naleznete v tabulce (sloupec T). Hybridní časopisy mají jednotnou sazbu 2000 € (sleva pro korespondující autory tedy činí 400 €). 

 
 

 

IOPscience

Dle licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat neomezeně bez APC v hybridních a full OA časopisech vydavatelství IOP Publishing. Seznam oprávněných časopisů naleznete v příloze nebo na stránkách vydavatele zde.  Výjimky naleznete rovněž zde. K vyhledání vhodného časopisu můžete využít stránku Journal Finder, kde ve vyhledávacím poli Select institution zadejte Palacký University Olomouc. 

Smlouva se týká těchto typů publikací: research paper, special issue paper, review, letter (v případě Reports on Progress in Physics jsou články typu review vyloučeny).

Po zadání afiliace k UP systém vydavatelství identifikuje článek jako způsobilý pro publikování v režimu open access a zašle korespondujícímu autorovi e-mail s výzvou, aby svůj zájem o publikování v OA potvrdil. 

Autor může tuto možnost do pětí dní odmítnout. Korespondující autoři z UP jsou pro potřeby správného přiřazení afiliace povinni používat univerzitní e-mailovou adresu. Dle smlouvy může u článků figurovat pouze jeden korespondující autor. Vydavatel přiřadí open access článkům licenci CC-BY. 

Více informací o transformačních smlouvách a podrobný návod jak publikovat v režimu open access naleznete zde.

 
 

 

Oxford University Press

Licenční smlouva umožňuje bezplatné neomezené publikování v režimu open access (až na několik výjimek) ve všech titulech vydavatelství, tedy hybridních i Gold OA. Seznam časopisů naleznete v příloze (výjimky jsou uvedeny rovněž zde). 

Systém SciPris přiřadí korespondujícímu autorovi z UP jeho afiliaci automaticky, a to na základě institucionální emailové domény v kontaktu, který autor použije při podání článku k recenznímu řízení. Budete moci zvolit vhodnou licenci Creative Commons (více v návodu zde). Používejte proto pouze univerzitní e-mailovou adresu

Smlouva se týká těchto typů publikací: research article, review article, case report a brief report

Více informací o smlouvách read and publish OUP naleznete zde. Přehled časopisů vydavatelství pak zde. 

 
 

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Na základě licenční smlouvy s Royal Society of Chemistry mohou korespondující autoři z Univerzity Palackého v Olomouci publikovat ve všech titulech (hybridních i Gold OA) bez poplatků za OA.

Systém rozpoznání afiliace autora je automatický – identifikuje autory dle institucionální emailové domény v kontaktu, který autor použije při podání článku do recenzního řízení. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat univerzitní e-mailovou adresu.

Doporučujeme využívat licenci CC-BY.

Návod jak publikovat v OA naleznete zde. Více informací o RSC Read & Publish smlouvách naleznete zde.

 

SAGE

Smlouva se týká časopisů z kolekce SAGE Humanities & Social Sciences 2023. Korespondující autoři z UP mohou publikovat v hybridních časopisech (SAGE Choice) za jednotný poplatek 200 GBP a dále využít 20% slevu na APC v Pure Gold OA časopisech z HSS kolekce. Více informací naleznete na stránkách vydavatelství.  

Slevy na APC budou autorům automaticky nabídnuty na portálu SAGE Open Access. Návod jak publikovat naleznete zde.

Seznamy časopisů v kolekci Humanities and Social Sciences

 
 

 

Springer Nature

Ve smlouvě je pro rok 2024 sjednáno bezplatné publikování omezeného počtu článků v režimu open access, a to pouze v hybridních titulech na link.springer.com (Springer, Adis, Palgrave Macmillan a Academic journals on Nature.com) Smlouva nezahrnuje tituly z portfolia Nature a BioMed Central. Seznam časopisů naleznete zde. Od počátku tohoto roku došlo k ukončení vydávání některých časopisů nebo jejich migraci k jiným vydavatelům. Více informací zde.  

 

Při zasílání rukopisu uvádějte afiliaci k UP (Palacky University Olomouc) a používejte pouze univerzitní e-mailovou adresu. Návod jak publikovat naleznete na této stránce. 

Smlouva se týká těchto typů publikací: original paper, review paper, brief communication, continuing education

Bližší informace o transformační smlouvě naleznete na stránkách vydavatelství

 

 

Taylor & Francis

Upozornění: přidělený počet článků na rok 2024 byl k 9. květnu vyčerpán

Dle licenční smlouvy mohli korespondující autoři z UP publikovat v roce 2024 bezplatně 12 článků v hybridních titulech – vizte přehled Open Select časopisů z kolekcí Social Science & Humanities a Science & Technology. Open access je v rozhraní pro zpracovávání rukopisů nastaven jako výchozí (vizte instrukce na stránkách CzechELib). Po vyčerpání přidělených kreditů budou další požadavky autorů z UP odmítány, následně vydavatel umožní publikovat mimo open access (nebo uhradit OA z jiných zdrojů). Pro bližší informace kontaktujte open@upol.cz

Dle smlouvy lze APC token uplatnit na původní odborné články. Při zasílání rukopisu uvádějte afiliaci pouze k UP (Palacký University Olomouc) a používejte pouze univerzitní e-mailovou adresu. V případě nesrovnalostí v afiliaci bude udělení tokenu odmítnuto. 

Více informací o transformační smlouvě s CzechElib nalezente zde. Návody jak publikovat naleznete na stránkách Author Services zde.

 

 

Wiley

Na základě transformační smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat v roce 2024 omezený počet článků v hybridních titulech bez APC. 

Seznam časopisů naleznete zde. Od počátku tohoto roku došlo k ukončení vydávání některých časopisů nebo jejich migraci k jiným vydavatelům. Více informací v tabulce. Případné dotazy zasílejte na open@upol.cz.

Dle smlouvy lze APC vouchery uplatnit pouze na primary research nebo review article. 

V rozhraní pro zadávání rukopisu (Author Services Dashboard) uveďte pouze afiliaci k Univerzitě Palackého v Olomouci, pokud chcete využít APC voucher. 

Vhodnou licenci vybírejte na základě požadavků posykytovatele finanční podpory. Více k licencím zde.

Více informací včetně návodů jak publikovat nalezente na stránách vydavatelství a také v přiložené příručce Authors’ Workflow for Hybrid Journals

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)