Plán správy dat (DMP)

Životní cyklus dat

V prostředí podporující otevřený přístup k datům se prodlužuje opětovné používání uložených dat. Data tak získávají větší význam pro přenos a reprodukci znalostí a tyto jejich funkce ovlivňují koncepci výzkumů.

Výzkumná data procházejí svým životním cyklem:

(Zdroj. Hanzlíková: Správa výzkumných dat, 2021)

Při každém výzkumu je třeba se zabývat správou výzkumných dat. Co se bude dít s daty během jejich životního cyklu, popisuje plán managementu dat.

Data management plan (dále DMP) je dokument, který specifikuje jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena a obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití během výzkumu i po jeho ukončení.

Mezi výhody vytvoření DMP se uvádí:

 • Pomáhá předvídat potencionální problémy
 • Snižuje rizika duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti
 • Zajišťuje přesnost, úplnost a spolehlivost dat
 • Zajišťuje kontinuitu a konzistenci dlouhodobých projektů
 • Pomáhá při sdílení dat
 • Ušetří čas a energii při znovu vyhledávání dat, aktualizaci atp.
 • Povinná součást projektu za účelem zajištění dodržování a kontroly datové politiky a stanovených zásad pro zpřístupnění dat

DMP obsahuje a zpracovává tato témata:

 • Administrativní data
 • Sběr dat
 • Dokumentace a metadata
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Etické a právní otázky
 • Skladování a zálohování
 • Dlouhodobá ochrana
 • Zpřístupnění a sdílení dat
 • Zodpovědnost a zdroje
 • Rozpočet

Součástí DMP je vlastní publikování datové sady dle stanoveného harmonogramu. Postup vlastní publikace datové sady obsahuje tyto kroky:

 • Analýza dat a stanovení technické podoby
 • Příprava a úpravy softwaru obsahující datové sady na export dat
 • Stanovení podmínek použití
 • Export a úprava dat v otevřeném formátu
 • Vysvětlení struktury exportovaných dat (tzn. metadat) a popis vlastní distribuce
 • Fyzické umístění dat do vhodného repozitáře
 • Opatření perzistentním identifikátorem
 • Vytvoření katalogizačního záznamu

Nástroje pro tvorbu DMP a správu projektů

Pro tvorbu DMP je k dispozici několik nástrojů, které umožňují projít celým procesem tvorby DMP, dovolují spolupracovat při úpravě dokumentu s týmem projektu a dojít k finální verzi pro jeho snadné zveřejnění pomocí doporučených šablon různých poskytovatelů financí.  

Data Stewardship Wizard je open source nástroj, který provází plánováním a sestavením  DPM, obsah lze upravovat do různých výstupů a dále sdílet s dalšími vědci (obsahuje např. šablonu určenou přímo pro projekty Horizon Europe na UP). 

Argos je nástroj pro tvorbu DMP. Služba je integrovaná do platformy Open AIRE.

DMPonline  je jednoduchý online nástroj na tvorbu a správu DMP (generuje šablony pro projekty různých poskytovatelů).

Open Science Framework (dále jen OSF) je open source  webová platforma pro správu celého projektu. Umožňuje management celého cyklu projektu od plánování přes provedení výzkumu, reportování výsledku a archivaci. Pomáhá týmům spolupracovat v jednom centralizovaném umístění a poskytuje hostování souborů, správu verzí, trvalé adresy URL i registraci DOI.

Příklady DMP

DMP v Argosu na OpenAIRE

Veřejné plány v DMPTool

DMP v repozitáři Vídeňské univerzity

DMP v programu Horizon Europe

Program Horizon Europe ukládá všem příjemcům grantů povinnost dodržovat principy otevřené vědy a zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím. 

Dle grantové smlouvy musejí příjemci mimo jiné:

- vypracovat plán správy dat a pravidelně jej aktualizovat;

- co nejdříve a ve lhůtách stanovených v DMP uložit data do důvěryhodného datového repozitáře;

- co nejdříve a ve lhůtách stanovených v DMP zajistit otevřený přístup k výzkumným datům tak, aby odpovídaly principům FAIR.

Podrobněji je nakládání s výzkumnými daty popsáno v příloze 5 modelové grantové smlouvy.

Příjemcům podpory doporučujeme využít tento vzor DMP. Český překlad šablony je dostupný v repozitáři NTK. Využít můžete rovněž příručku OpenAIRE RDM in Horizon Europe Proposals.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)