Otevřená věda v programu SIGMA (TA ČR)

Pondělí 31. říjen 2022, 12:50

Po vzoru rámcových programů Horizont 2020 a Horizont Evropa a v reakci na trend ve výzkumu a vývoji zavedla Technologická agentura ČR v některých programech principy a praxi související s otevřeným přístupem. V programu SIGMA jsou tak v aktuálně vyhlášené soutěží  DC3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění uchazeči povinni zajistit otevřený přístup k vybraným druhům výstupů/výsledků (Nmap, Npam, NmetC/A/S a všechny Jimp, Jsc a Jost, jež mohou být pouze v kombinaci s určenými hlavními výstupy) a k souvisejícím výzkumným datům.

Úspěšní příjemci podpory budou muset společně s první průběžnou zprávou předložit poskytovateli plán správy dat (DMP), pravidelně ho aktualizovat a aktualizovanou verzi plánu předkládat poskytovateli jako součást průběžné a závěrečné zprávy. Pro vytvoření Plánu správy dat doporučuje TA ČR využít buď vzorovou šablonu či přeloženou šablonu z rámcového programu EK Horizont Evropa.

 

K vykazování otevřeného přístupu k výsledkům a datům z výzkumu v průběžných a závěrečných zprávách bude sloužit formulář Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům.

Případné publikační náklady spojené s publikováním v otevřených časopisech nebo publikačních platformách či náklady spojené s přípravou a uchováním dat jsou způsobilými náklady po dobu trvání projektu.

Bližší informace naleznete v příloze zadávací dokumentace Otevřený přístup k výstupům/výsledkům.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)