Read & Publish

Transformační smlouvy

Transformační smlouva je souhrnný pojem označující dohody sjednané mezi institucemi (v případě ČR národním konsorciem CzechElib) a vydavateli, v nichž jsou dřívější výdaje na předplatné (čtení) přesměrovány na podporu publikování autorů v režimu otevřeného přístupu. Postupně tak dochází ke změně modelu (odtud pojmenování transformační) založeného na zpoplatněném přístupu (předplatné) na model, v němž jsou vydavatelé odměňováni za své publikační služby v režimu OA. Smlouvy se tedy skládají z dvou částí - tradičního předplatného a možnosti bezplatně (nebo se slevou) publikovat open access články (často však jen v tzv. hybridních časopisech). Odtud také pojmenování smlouvy read and publish. 

Pro období 2022–2024 byly prostřednictvím CzechElib vyjednány transformační smlouvy s těmito vydavateli: American Chemical Society, Cambridge University Press, De Gruyter, IOP Publishing, Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley. Všechny smlouvy naleznete na stránkách konsorcia zde

Na základě některých smluv mohou korespondující autoři z UP publikovat v režimu open access neomezeně, někteří vydavatelé nabízejí pouze slevy, či snížené sazby APC poplatků. V případě vydavatelství  Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley je pro UP vyjednán určitý počet APC kreditů (někdy také tzv. voucherů či tokenů), a to pouze v hybridních časopisech. 

Bližší informace včetně přehledů časopisů zahrnutých do smluv a instrukcí pro korespondující autory z UP naleznete níže na těchto stránkách. Informativní seznam časopisů pro všechny členy konsorcia naleznete také zde (v pravém horním poli vyberte Univerzitu Palackého). 

Důležité upozornění:  využití APC kreditů či slev je vázáno na jednoznačné přiřazení korespondujícího autora k instituci, jež je stranou transformační smlouvy (a uhradila vydavateli předem předplatné, jehož součástí je složka za možnost publikování v open access). APC vouchery či slevy budou tudíž nabídnuty jen autorům s afiliací k Univerzitě Palackého v Olomouci (Ringgold ID: 48207, ROR: 04qxnmv42). Afiliace bude následně potvrzena administrátory na úrovni konsorcia nebo univerzity. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat univerzitní e-mailovou adresu. Někteří vydavatelé využívají rovněž identifikátory ORCID, dopoučujeme proto mít údaje v profilech správné a aktualizované. 

APC vouchery od vydavatelství Springer Nature, Taylor & Francis a Wiley nelze předem rezervovat, budou nabídnuty automaticky autorům těch článků, které byly po recenzním řízení přijaty k publikování. Jelikož se v tomto případě jedná o hybridní časopisy, stále bude zachována možnost publikovat přijatý článek mimo open access (bude tedy dostupný pouze předplatitelům konkrétního časopisu). 

American Chemical Society (ACS)

Dle licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat neomezeně a bezplatně v hybridních titulech společnosti. Korespondující autoři z UP jsou pro potřeby identifikace a přidělení APC voucheru povinni používat univerzitní e-mailovou adresu

 

Přehled hybridních časopisů (transformative journals) naleznete prostřednictvím tohoto odkazu.

Návod jak publikovat v OA naleznete zde.

 
 

 

Cambridge University Press

Korespondující autoři z UP mají možnost publikovat v otevřeném přístupu bezplatně a neomezeně, a to jak v hybridních, tak i Gold OA časopisech. Seznam časopisů naleznete zde. Bližší informace k transformační smlouvě najdete na stránkách vydavatelství

 

Pro správné určení afiliace používejte univerzitní e-mailovou adresu a ORCID identifikátor (v profilu je rovněž zapotřebí mít uvedenou afiliaci k UP). 

Oprávněnými typy publikací jsou dle ujednání: research articles, review articles, rapid communications, brief reports a case reports.

Návody jak publikovat v open access naleznete zde a také na stránkách konsorcia.

 

De Gruyter

Na základě licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP využít 20% slevu v full OA (pure) a hybridních časopisech vydavatelství. Součástí ujednání byly také dva APC vouchery/tokeny na publikování zdarma v hybridních titulech, jež jsou již vyčerpány (červen 2023). Od 1. ledna 2024 dojde k obnovení sjednaného počtu článků.  

 

Slevu lze uplatnit na tyto typy publikací: primary research a review article. Základní informace o možnostech publikování na základě transformační smlouvy naleznete zde.

Aktuální ceník v EUR naleznete v tabulce (sloupec T). Hybridní časopisy mají jednotnou sazbu 2000 € (sleva pro korespondující autory tedy činí 400 €). 

 
 

 

IOPscience

Dle licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat neomezeně bez APC v hybridních a full OA časopisech vydavatelství IOP Publishing. Seznam oprávněných časopisů naleznete v příloze nebo na stránkách vydavatele zde.  Výjimky naleznete rovněž zde. K vyhledání vhodného časopisu můžete využít stránku Journal Finder, kde ve vyhledávacím poli Select institution zadejte Palacký University Olomouc. 

Smlouva se týká těchto typů publikací: research paper, special issue paper, review, letter. 

Po zadání afiliace k UP systém vydavatelství identifikuje článek jako způsobilý pro publikování v režimu open access a zašle korespondujícímu autorovi e-mail s výzvou, aby svůj zájem o publikování v OA potvrdil. 

Autor může tuto možnost do pětí dní odmítnout. Korespondující autoři z UP jsou pro potřeby správného přiřazení afiliace povinni používat univerzitní e-mailovou adresu. Dle smlouvy může u článků figurovat pouze jeden korespondující autor. Vydavatel přiřadí open access článkům licenci CC-BY. 

Více informací o transformačních smlouvách a podrobný návod jak publikovat v režimu open access naleznete zde.

 
 

 

Oxford University Press

Licenční smlouva umožňuje bezplatné neomezené publikování v režimu open access (až na několik výjimek) ve všech titulech vydavatelství, tedy hybridních i Gold OA. Seznam časopisů naleznete v příloze (výjimky jsou uvedeny rovněž zde). 

Systém SciPris přiřadí korespondujícímu autorovi z UP jeho afiliaci automaticky, a to na základě institucionální emailové domény v kontaktu, který autor použije při podání článku k recenznímu řízení. Budete moci zvolit vhodnou licenci Creative Commons (více v návodu zde). Používejte proto pouze univerzitní e-mailovou adresu

Smlouva se týká těchto typů publikací: research article, review article, case report a brief report

Více informací o smlouvách read and publish OUP naleznete zde. Přehled časopisů vydavatelství pak zde. 

 
 

 

Royal Society of Chemistry (RSC)

Na základě licenční smlouvy s Royal Society of Chemistry mohou korespondující autoři z Univerzity Palackého v Olomouci publikovat ve všech titulech (hybridních i Gold OA) bez poplatků za OA.

Systém rozpoznání afiliace autora je automatický – identifikuje autory dle institucionální emailové domény v kontaktu, který autor použije při podání článku do recenzního řízení. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné používat univerzitní e-mailovou adresu.

Doporučujeme využívat licenci CC-BY.

Návod jak publikovat v OA naleznete zde. Více informací o RSC Read & Publish smlouvách naleznete zde.

 

SAGE

Smlouva se týká časopisů z kolekce SAGE Humanities & Social Sciences 2023. Korespondující autoři z UP mohou publikovat v hybridních časopisech (SAGE Choice) za jednotný poplatek 200 GBP a dále využít 20% slevu na APC v Pure Gold OA časopisech z HSS kolekce. Více informací naleznete na stránkách vydavatelství.  

Slevy na APC budou autorům automaticky nabídnuty na portálu SAGE Open Access. Návod jak publikovat naleznete zde.

Seznamy časopisů v kolekci Humanities and Social Sciences

 
 

 

Springer Nature

Ve smlouvě je sjednáno bezplatné publikování omezeného množství článků v režimu open access v pouze hybridních titulech na link.springer.com (Springer, Adis, Palgrave Macmillan a Academic journals on Nature.com, nikoliv však tituly z portfolia Nature a BioMed Central). K 11. září 2023 zbývá již pouze pět článků/tokenů k bezplatnému publikování. Seznam časopisů naleznete zde

Při zasílání rukopisu uvádějte afiliaci k UP (Palacky University Olomouc) a používejte pouze univerzitní e-mailovou adresu. Návod jak publikovat naleznete na této stránce. 

Smlouva se týká těchto typů publikací: original paper, review paper, brief communication, continuing education

Bližší informace o transformační smlouvě naleznete na stránkách vydavatelství

 

 

Taylor & Francis

Dle licenční smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat bezplatně v hybridních titulech – vizte přehled Open Select časopisů z kolekcí Social Science & Humanities a Science & Technology. Počet tokenů pro UP byl 12, k 20. 6. 2023 jsou tyto již vyčerpány. Další požadavky tedy budou automaticky odmítány, děkujeme za pochopení. Přijaté články můžete publikovat mimo otevřený přístup, nebo zvolit jiný zdroj financování open access. Od 1. ledna příštího roku dojde k obnovení přiděleného počtu článků pro UP. 

Dle smlouvy lze APC token uplatnit na původní odborné články. Při zasílání rukopisu uvádějte afiliaci pouze k UP (Palacky University Olomouc) a používejte pouze univerzitní e-mailovou adresu. V případě nesrovnalostí v afiliaci bude udělení tokenu odmítnuto. 

Více informací o transformační smlouvě s CzechElib nalezente zde. Návody jak publikovat naleznete na stránkách Author Services zde.

 

 

Wiley

Na základě transformační smlouvy mohou korespondující autoři z UP publikovat omezený počet článků v hybridních titulech bez APC.

K 1.srpnu 2023 bylo vyčerpáno 30 % článků/tokenů. Přidělený počet (39) tedy velmi pravděpodobně postačí do konce kalendářního roku. Seznam časopisů naleznete zde. Vaše dotazy zasílejte na open@upol.cz.

Dle smlouvy lze APC vouchery uplatnit pouze na primary research nebo review article. 

V rozhraní pro zadávání rukopisu (Author Services Dashboard) uveďte pouze afiliaci k Univerzitě Palackého v Olomouci, pokud chcete využít APC voucher. 

Vhodnou licenci vybírejte na základě požadavků posykytovatele finanční podpory. Více k licencím zde.

Více informací včetně návodů jak publikovat nalezente na stránách vydavatelství a také v přiložené příručce Authors’ Workflow for Hybrid Journals

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)