Otevřená věda v projektech GA ČR

Pondělí 4. březen 2024, 10:30

V zadávací dokumentaci GA ČR pro projekty s počátkem řešení v roce 2025 se nově specifikují požadavky na postupy otevřené vědy. Součástí žádosti musí být stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi. Jedná se zejména o informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech.

 

Příjemce pak bude nově povinen předložit společně s první dílčí zprávou plán pro správu výzkumných dat, DMP pravidelně aktualizovat a předkládat jej jako součást dílčí a závěrečné zprávy.

DMP musí obsahovat minimálně informace o tom:

(i) jaká výzkumná data bude příjemce v rámci projektu vytvářet, zpracovávat nebo sbírat;

(ii) jaké metody a zásady jejich správy použije;

(iii) zda a jakým způsobem se budou data sdílet, publikovat nebo uveřejňovat, případně odůvodnění, proč nemohou být výzkumná data šířena a zveřejňována;

(iv) jakým způsobem se budou data ukládat během řešení projektu a uchovávat po skončení projektu.

Publikování výsledků v open access GA ČR podporuje, avšak přímo nevyžaduje. Náklady na otevřený přístup k vědeckým publikacím lze zahrnout do způsobilých nákladů projektu.

Doporučujeme seznámit se s dokumentem Otevřená věda na GA ČR.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)