Smlouvy Read & Publish

Transformační smlouvy

Transformační smlouva je souhrnný pojem označující dohody sjednané mezi institucemi (v případě ČR národním konsorciem CzechElib) a vydavateli, v nichž jsou dřívější výdaje na předplatné přesměrovány na podporu publikování autorů v režimu otevřeného přístupu. Postupně tak dochází ke změně modelu (odtud pojmenování transformační) založeného na zpoplatněném přístupu (předplatné) na model, v němž jsou vydavatelé odměňováni za své publikační služby v režimu OA.

Pro období 2021–2022 byly prostřednictvím CzechElib vyjednány transformační smlouvy u vybraných vydavatelů, jako např. Taylor & Francis, IEEE, Emerald, Cambridge University Press, přičemž žádná z nich se zatím netýkala Univerzity Palackého.

V průběhu roku 2022 byly zahájeny tržní konzultace cca 14 transformačních smluv – z toho je polovina pokračováním dřívějších smluv, ostatní jsou nově sjednávány na období 2023+. Nové smlouvy se týkají významných vydavatelství, jako např. Springer, Wiley, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry či IOP Publishing a jsou vyjednávány rovněž pro UP.

Na základě některých smluv bude možné publikovat v režimu open access neomezeně, někteří vydavatelé nabízejí pouze slevy, či snížené sazby APC poplatků. V většině případů pak bude vyjednán určitý počet APC voucherů (někdy také tzv. tokenů) pro celé konsorcium, jež budou přerozděleny participujícím publikujícím institucím. Bližší informace včetně instrukcí pro korespondující autory budou zveřejněny po uzavření smluv s vydavateli. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)