Repozitáře a datové časopisy

Repozitáře pro vědecká data

Vědecká data mohou být uložena v oborových repozitářích, např. ČSDA, Lindat/Clarin repository,institucionálních repozitářích  např. ASEP, nebo v obecných repozitářích, kde je možné vkládat vědecká data bez ohledu na oborové zaměření, např. Zenodo, Dryad.

Zenodo je obecný repozitář podpořený EK a provozovaný společností CERN a je otevřený výzkumníkům ze všech oblastí vědy. Umožňuje sdílení článků, konferenčních dokumentů, prezentací, ale lze zde ukládat i nezpracovaná výzkumná data. Umožňuje vyhledávat sdílená vědecká data a jednoduše je znovu používat. Lze zde prezentovat vědecké výstupy tak, aby je bylo možné citovat a odkazovat na ně ve zprávách pro grantové agentury, zejména Evropskou komisí a začlenit výstupy do portálů Open AIRE a EOSC.

Při hledání vhodného repozitáře pro vědecká data je vhodné si zjistit, jaké služby v případě publikování dat poskytuje.  Například zda:

  • poskytuje otevřený přístup
  • je důvěryhodný případně i certifikovaný
  • přiděluje perzistentní identifikátor (např. DOI)
  • umožňuje mít úvodní stránku opatřenou metadaty,
  • uvádí, za jakých podmínek je možné data používat – uděluje licenci
  • umožňuje verzování, atd.


Pro vyhledání vhodného repozitáře k uložení a zveřejnění vědeckých dat lze využít mezinárodní registr datových repozitářů  www.re3data.org.  U záznamu každého repozitáře lze najít sérii piktogramů, které informují o poskytovaných možnostech repozitáře. Např. zda mají otevřený přístup, zda užívá identifikátor DOI atd.

Datové časopisy

Časopisy, které většinou publikují články popisující určitou datovou sadu, která je uložena v repozitáři. Upozorňují na možnost využití volně dostupného datasetu, jeho rozsah, kvalitu a potenciál.

Časopisy se zabývají cennými datovými sadami s metadaty, s možností snadného vyhledání a citování. Mohou využívat různé alternativní možnosti recenzního řízení. Časopisy mohou být čistě datové, nebo kombinované a většinou jsou oborově orientované. Např. Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ), International Journal of Epidemiology, Geoscience Data Journal. Další příklady zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)